Subsidieregeling sportaccommodaties

Sportaccommodaties verbruiken veel energie en de energierekening is daarmee een stevige kostenpost. De afgelopen jaren zijn er dan ook steeds meer initiatieven gestart om sportaccommodaties te verduurzamen. Vanaf 4 januari 2016 kunnen sportverenigingen en sportstichtingen die aangesloten zijn bij NOC*NSF gebruik maken van de:

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

De subsidieregeling heeft als doel energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Maatregelen die in aanmerking kunnen komen voor subsidie zijn er op het gebied van verlichting, verwarming en ventilatie, water, bouwkundige maatregelen en duurzame energieopwekking. Hierbij valt te denken aan LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers.

Subsidiebudget en aanvraag

Om in aanmerking te komen moeten de subsidiabele kosten van de aanpassingen minimaal € 3000 bedragen. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30 % en voor sportstichtingen 15 %. Er kan maximaal 125.000 euro subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Het beschikbare subsidiebudget voor 2016 is € 6 miljoen.

Installatietechniek K.J. van Dijk is u graag van dienst

Als erkend totaalinstallateur kunnen wij sportverenigingen en –stichtingen van dienst zijn bij energiebesparende en duurzame installaties. Bijvoorbeeld bij het installeren van LED-armaturen, een warmteterugwin-installatie, direct gasgestookte boilers, zonnecollectoren en zonnepanelen.

Wij vertellen u graag meer over de subsidieregeling en de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen bij uw sportvereniging. Wilt u informatie, advies of een offerte? Bel, mail of kom langs.